• Trigo兩大恆等式 實際應用教晒你

  • 圖形題 MC神技 助你秒殺一切問題

  • Trigo 極值題 教你兩步屈機

  • 3D 四大搵夾角招式 包你搵岩角

  • 一招神技走天下 3D從此變得極簡單

  • ​MC神技走唔甩 背式輕鬆秒

  • 進階Trigo 教你兩招轉岩角

  • 2D Formula 助你打好3D基礎

  • 方位角題型拆解 包你次次睇岩角

  • 解釋題型答題格式 助你必中

  • 長題目答題框架 M分拎到盡

星級導師 | 狀元首選 | 升呢必報

©2020 TY Mathematics